WAY4U

Stworzenie innowacyjnego systemu do szybkiego i bezpiecznego przesyłania materiałów i dokumentów firmowych

Produkt finalny umożliwi każdemu przedstawicielowi firmy – organizacji zajmującej się zrzeszaniem i wspieraniem
przedsiębiorców z sektora MŚP na sprawne zarządzanie danymi.
 

O przedsięwzięciu

Produkt pozwoli na stworzenie dla każdej organizacji całej struktury zgodnie z potrzebami dzięki której każdy z pracowników organizacji będzie miał możliwość korzystania ze swojego konta na którym będzie miał dostęp do wszystkich wcześniej stworzonych i ustawionych folderów. Dzięki takiemu rozwiązaniu uniknie się zagrożenia wpadnięcia dokumentów poufnych w niepowołane ręce. Sam system pozwoli na całkowite wyeliminowanie materiałów papierowych z archiwizacji.

Innowacyjny system

Produkt pozwoli na skanowanie materiałów za pomocą telefonu komórkowego (smartphona) i równoczesne zamieszczanie w czasie rzeczywistym dokumentów w tak zwanej chmurze co umożliwi zdecydowanie szybszy przepływ informacji pomiędzy stronami które przetwarzają dane.

Przewidywany zakres badawczy i uzasadnienie rozwiązania technicznego:

Realność i opłacalność wykonania w/w prac w kontekście finansowania i potrzeb rynku jest bardzo wysoka, ponieważ niniejsze rozwiązania pozwolą firmom ograniczyć koszty związane z prowadzeniem biznesu oraz zwiększyć przychody w oparciu o nowych klientów dlatego będą w stanie zapłacić za produkt powstały w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia, tym bardziej że będzie on oferowany w przystępnej cenie.
 

three steps to success

Informacja o Voucherze Badawczym

Stworzenie innowacyjnego systemu do szybkiego i bezpiecznego przesyłania materiałów i dokumentów firmowych
 
Realizacja przedsięwzięcia B+R w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.
 

 

 
 

Oś priorytetowa

 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. 

Działanie

 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. 

Poddziałanie

Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Spłynęła tylko jedna oferta, w wyniku oceny wybrano oferenta: 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Wartość całkowita brutto projektu: 123.000 zł
Koszty kwalifikowane: 100.000 zł
Wartość dofinansowania: 80.000 zł

Kontakt

WAY4U SP. Z O.O.
ul. Długa 61, 87-800 Włocławek
NIP 9671368217
nr tel: +48 696 054 864